Wybrano również delegatów na Zjazd Powiatowy - Powiatowej Rady Łowieckiej w Myślenicach w osobach: Edward Gwóźdź, Czesław Bartosz i Jan Bała.

Na zakończenie zebranych zapoznano z treścią „Statutu Koła Łowieckiego – Ponowa"
który zebrani zaakceptowali i podpisali.

 1AA      1a

 1

2

3