Jednocześnie założyciele postanowili zarezerwować miejsca dla następujących członków:
1. dr. Ambrożego- Kier.Wydz.Zdrowia
2. inż. Żabę – Kier.Wydz. Rol.P.P.R.N. w Myślenicach
3. Wiktora Gorączko – Kier.Wydz.Kom.P.P.R.N. w Myślenicach
4. inż. Miętusa Józefa – Nadleśniczego w Myślenicach
5. ob.Bartosza z Głogoczowa
6. Mariana Kitajewskiego z Nowej Huty
Członków, którzy przeszli z dotychczasowego Koła w Raciechowicach, do K.Ł Ponowa zwolniono z opłat wpisowego a dla innych ustalono wpisowe w wys.300,-zł. Jednocześnie ustalono składkę członkowską na rzecz Koła w wys.50,- zł /miesięcznie.
Na tym zebraniu powołano również w głosowaniu jawnym, pierwszy Zarząd i Komisję Rewizyjną Koła Łowieckiego „Ponowa” w Myślenicach w składzie:

Zarząd:

   

Komisja Rewizyjna