Pamiętajmy również o tych kolegach, którzy ze względu na stan zdrowia, podeszły wiek , nie mogą przeżywać z nami radości z uprawiania łowiectwa w naszej myślenickiej Ponowie.

Jerzy Bujas Józef Bujas Józef Burda
 Józef Kapera  Jan Leśniak  Józef Miętus
 Bronisław Szafraniec  Józef Wanago  Przemysła Zieleziński
   Stanisław Zyguła  

oraz Domański Janusz, Ożóg Edward.

Szczególną opieką i względami otaczajmy również podczas polowań naszych seniorów, kolegów schorowanych, słabszych od nas kondycyjnie, pomagajmy im w terenie. To również dzięki Nim istnieje nasze Koło, to również dzięki Nim my możemy oddawać się dzisiaj pasji łowieckiej i obchodzić uroczyście jubileusz 50-lecia naszego Koła. Czas przerzedził szeregi najstarszych członków naszego Koła. Dziś najstarszymi i aktywnymi członkami Koła są: Franciszek Wielgus i Edward Galas.  Chcę w tym miejscu podziękować Kolegom myśliwym z Koła za ich życzliwe i fachowe uwagi, ciekawe relacje, pomoc w uzyskaniu zestawień z lat minionych, udostępnienie archiwalnych zdjęć, starych legitymacji PZŁ i posiadanych dokumentów. Szczególne dziękuję Stanisławowi Bujasowi, Markowi Gorączko, Edwardowi Sudrowi i Wiesławowi Wielgusowi.

Oddając to opracowanie pt. „Kronika Koła Łowieckiego „PONOWA" w Myślenicach" w ręce Kolegów mam nadzieję, że chociaż w części spełniłem ich oczekiwania.

I na koniec jeszcze taka osobista refleksja, od dzisiaj tworzymy nową historię naszego Koła i nie pozwólmy, aby nasi następcy borykali się z podobnymi problemami, jakie ja miałem przy opracowaniu tej monografii. Dlatego niech ten krótki rys będzie skromnym początkiem tworzenia i odtworzenia historii, która powinna znaleźć swoje miejsce w przyszłości w Wielkiej Kronice Koła Łowieckiego „PONOWA" .

Opracowanie to dedykuję Kolegom myśliwym, ich rodzinom i naszym przyjaciołom.

Z życzeniami „Darz Bór"

Bogdan Kowalcze

Myślenice, wrzesień 2011 r.