Bogdan  Kowalcze

KRONIKA
KOŁA  ŁOWIECKIEGO
„PONOWA”  w MYŚLENICACH

Do zebrania materiałów archiwalnych: dokumentów, zdjęć, zebrania materiałów źródłowych oraz wykonanie różnych zestawień dotyczących minionych wydarzeń w naszej myślenickiej PONOWIE zainspirował mnie zbliżający się jubileusz związany z datą założenia Koła Łowieckiego „Ponowa” w Myślenicach. Jestem rówieśnikiem koła, liczę też 50 lat, lecz myśliwym jestem młodym, bo tylko lat, 14 co dodatkowo utrudniało moje zadanie. Musiałem poznać wcześniejszą 36 letnią historię naszego Koła.
    Moim marzeniem było, aby to była „Wielka Kronika Koła” z charakterystyką osób założycieli i pierwszych członków Koła, z datami, wydarzeniami, opisami polowań, uroczystości jubileuszowych, chwilami pięknymi, które dane było nam doświadczyć przez minione 50 lat.. Lecz historia nie zawsze pozwala na tak szczegółowe jej przedstawienie.   
    Brak prowadzonej od początku powstania Koła, kroniki, w której spisywane byłyby relacje z polowań zbiorowych, ciekawszych wydarzeń w Kole było dodatkowym utrudnieniem. Większość byłych członków Koła już nie żyje, wiele zdarzeń zatarła niedoskonała ludzka pamięć, nie zachowały się wszystkie dokumenty.
     Pomimo tych trudności zgromadziłem dość obszerny zbiór dokumentów oraz zdjęć dotyczących naszego Koła. Aby w miarę dokładnie przedstawić okres pierwszych trzydziestu lat działalności Koła, odbyłem szereg spotkań z członkami Koła o dłuższym stażu łowieckim i wykorzystałem szereg ciekawych informacji na temat działalności Koła w tym okresie. Szczególnie cenne były spotkania z kol. Stanisławem Bujasem, Markiem Gorączko, Bronisławem Sudrem, Edwardem Sudrem i Wiesławem Wielgusem.

      Pięćdziesiąt lat istnienia Koła, to w życiu człowieka okres znaczący. Przez ten okres członkami naszego Koła było 78 kolegów myśliwych / wykaz na dalszych stronach/. Na przestrzeni tych lat przyszło nam przeżywać chwile radosne i niestety również smutne.
W tym czasie odeszli od nas na zawsze do krainy wiecznych łowów nieodżałowani koledzy:BAA JAN Bartosz Czesław Biela Stefan
Bodzoń Ireneusz BUJAS JAN Czubała Marian
Frankiewicz Jan Wiktor Gorączko GWD EDWARD
Szczepan Kałużny Wojciech Kasprzycki Kitajewski Marian
Kowalczyk Adam  KUPCZYSKI KAZIMIERZ   Piotr Małuch
Adam Pankowski PODCZERWISKI JZEF PRZCZEK MICHA
Jan Rybakiezy Krzysztof Szafraniec Walenty Szafraniec
Józef Szydlak Marian Żaba Tadeusz Żelazny
Piotr Żuraniewski    

 

oraz Gazda Adam, Jarosz Władysław, Kafel Józef, Łuba Bolesław, Ojak Ryszard /brak zdjęć/.

Człowiek żyje tak długo, jak długo żyje pamięć o Nim. I choć nie każdy tworzy wielkie dzieła, to każdy tworzy historię. Choćby tą naszego Koła. By pamięć o Kolegach ocalić od zapomnienia, trzeba wspomnieniami o nich dzielić się z innymi, młodszymi myśliwymi. Jeśli my będziemy o Nich pamiętać, Ci, co przyjdą po nas, także o nas nie zapomną.
Niech spokojnie polują w Krainie Wiecznych Łowów.